MŪSU KOMANDA

Dzimšanas gads: 1982

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds, jurists

Darba vieta: Ķekavas novada pašvaldība, Domes priekšsēdētāja

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība: Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, LU

Izglītības darba vadītājs, LU

Darba vieta: Ķekavas novada dome- priekšsēdētāja 1.vietnieks,

Daugmales pamatskolas direktors.

Dzimšanas gads: 1956

Izglītība: Augstākā (Tehniskā Universitāte (RPI), ražošanas un tehnoloģijas inženieris,  konstruktors

Darba vietas: 

SIA “Ķekavas nami” Valdlauči apkalpošanas centrs, Jurista palīgs

Ķekavas novada domes deputāts

Dzimšanas gads: 1979

Izglītība: Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, profesionālais maģistra grāds vadībā (MBA), Vidzemes augstskola, bakalaura grāds biznesa vadībā

Darba vieta: Ķekavas ambulance direktors, 

Ķekavas novada dome deputāts

Dzimšanas gads: 1969

Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās; horeogrāfijas bakalaurs.

Darba vieta: Nodibinājums Stunda.

Dzimšanas gads: 1981

Izglītība: Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā.

Darba vieta: Baldones novada Sociālais dienests,  sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Dzimšanas gads: 1988

Izglītība:  Maģistrs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Darba vieta: Biznesa procesu vadītājs, Maxima Latvija

E.Razumovska.png

Dzimšanas gads: 1978
Izglītība: Bakalaura grāds Tiesību zinātnē, Maģistra grāds Finanses.

Darba vieta:  AS Swedbank, klientu menedžere

Dzimšanas gads: 1990

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības sporta darba speciālista profesionālā kv Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Darba vieta: Vadītājs, Murjāņu Sporta ģimnāzija TSV "Specializētā airēšanas sporta skola"

web bautris.jpg

Dzimšanas gads: 1953

Izglītība: LSFP, B kategorijas treneris

Darba vieta: Ķekavas novada sporta skola, Regbija treneris

Dzimšanas gads: 1979

Izglītība: Maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē,  Rīgas tehniskā universitāte.

Darba vieta: Ķekavas novada pašvaldība  - Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes ceļu uzraudzības speciālists  - ceļu inženieris

Dzimšanas gads: 1972

Izglītība: sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, bioloģijas maģistra grāds, bioloģijas un ķīmija skolotāja kvalifikācija,  bioloģijas bakalaura grāds.

Darba vieta: Baldones novada pašvaldība, Domes priekšsēdētājs

Dzimšanas gads: 1965

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, Rīgas Stradiņa universitāti, Māszinību fakultāti.

Darba vieta: Ķekavas ambulance.

 2014. gadā saņemts Ķekavas novada Goda pilsoņa apbalvojums.

dzintra medne web.png

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība: Pedagoģijas bakalaurs

Darba vieta: Pļavniekkalna sākumskola, Direktora vietnieks izglītības jomā

Dzimšanas gads: 1975

Izglītība: Latvijas Universitātes Vadības un ekonomikas fakultāti,  bakalaura grāds

Biznesa augstskola “Turība”, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

Darba vieta:   SIA “Zemgus LB” īpašnieks

Dzimšanas gads: 1983

Izglītība: RSU, Zobu higiēnists

Darba vieta: Latvijas Zobu higiēnistu asociācija Valdes priekšsēdētāja

SIA “Modus Invest“ Zobu higiēnists

Dzimšanas gads: 1983

Izglītība: Biroja vadītājs 2. līmeņa augstākā

Darba vieta: SIA King Coffee Service,  Departamenta vadītājs

 

web agnese mence.png

Dzimšanas gads: 1978

Izglītība: - Latvijas Kristīgā akadēmija, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju           programma “Sociālais darbs”

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, “Biznesa vadība”

Darba vieta: Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

Dzimšanas gads: 1970

Izglītība: Augstākā, Baltijas starptautiskā akadēmija, Tiesību zinātņu fakultāte, jurista kvalifikācija 

Darba vieta: 2016.g.-šobrīd, Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora p.i.

2010.g.-šobrīd, Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora vietnieks

Dzimšanas gads: 1962 

Darba vieta: Izdienas pensijas saņēmējs.

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Latvija

Inženieris kuģu vadītājs

Ļeņingradas Augstākā Inženieru Jūras Skola (tag. Valsts Jūras Akadēmija, Sanktpēterburga), Krievija

 

 

Dzimšanas gads: 1950

Izglītība :  Rīgas Politehniskā Institūta celtniecības fakultātes, ūdens apgādes un kanalizācijas specialitāte,maģistrs.

Darba vieta: SIA "Baložu komunālā saimniecība"  Ūdensvada un kanalizācijas attīrīšanas iekārtu iecirkņa vadītājs

Dzimšanas gads: 1966

Izglītība: Lietišķās un tēlotājmākslas bakalaurs, LVU

Darba vieta: Daugmales pamatskola, skolotāja