top of page

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība: Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, LU

Izglītības darba vadītājs, LU

Darba vieta: Ķekavas novada dome- priekšsēdētāja 1.vietnieks,

Daugmales pamatskolas direktors.

web andris celmalnieks.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Darba un sadarbības pieredze teritorijā, kura veids nākamo Ķekavas novadu ir kopš 1985.gada. Galvenokārt izglītības, kultūras un sporta jomā gan kā skolotājam un pasākumu organizatoram, gan pārstāvot Daugmales pagastu kā pagasta padomes priekšsēdētāja 1.vietniekam.

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Viennozīmīgi, tā ir vieta ko uzskatu par savām mājām, vieta kur dzimuši un auguši mani bērni un tagad- mazbērni. Tā ir Daugmale. Brīnišķīga lauku teritorija, kuras attīstības potenciāls ir kā šampānietis, kas gaida savu triumfa brīdi.

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Iepriekšējos četrus gadus Ķekavas novads ir attīstījies  proporcionāli ārējās nenoteiktības un ierobežojumu apstākļiem.

Šī sasaukuma laikā tika pieņemti vairāki  nozīmīgi lēmumi, kuri tieši ietekmē gandrīz visus novadā dzīvojošos un nodrošina stabilitāti un prognozejamību ilgtermiņā.

Neraugoties uz valsts noteiktajiem ierobežojumiem kreditēšanās jomā, neraugoties uz Covid-19 radītajiem sarežģījumiem ir uzsākti vairāki attīstības projekti, kuru secīgie sagatavošanas darbi notika šajā sasaukumā, bet gala rezultāts un ieguvumu baudīšana būs nākamajos gados.

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzivotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

  1. Apvienošanās process. Nākamajā periodā iedzīvotājiem vissvarīgāk būtu, lai jaunā novada izveidošanas process, apvienojoties Ķekavas un Baldones novadiem, noritētu pēc iespējas raiti un skaidri. Svarīgi, lai ikkatrs iedzīvotājs, kuram ir nepieciešamība vērsties pašvaldībā, skaidri zinātu gan kur un kādā formā to izdarīt, gan kurš un kādā termiņā sniegs atbildi, izskatīs dokumentus, konsultēs. Tāpēc ļoti svarīgi ir šajā pusgadā veikt kvalitatīvus sagatavošanās darbus, lai process būtu precīzs, loģiska un efektīvs.

  2. Jauno plānošanas dokumentu sagatavošana vēl šajā sasaukumā un pieņemšana apvienoto teritoriju jaunajā domē. Šo dokumentu esamība būtiski ietekmēs jaunās pašvaldības iespēju pretendēt uz dažādiem Eiropas projektu finansējumiem un iespēju saņemt kredītus iedzīvotājiem nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai.

  3. Visi pasākumi, kuri uzlabos fizisko un sociālo drošību. Reģionālās policijas darba organizēšana apvienotajā teritorijā, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, t.sk. ģimenes ārsta prakses darbības atjaunošana Daugmalē.

Izglītības pakalpojumu pieejamības attīstīšana, uzsākto pirmsskolu paplašināšanas un būvniecības projektu, skolu paplašināšanas projektu īstenošana, jaunas izglītības iestādes būvniecība.

Uzņēmējdarbības vides un ekonomiskās aktivitātes stimulēšana, t.sk. Teritorijas plāna un apbūves noteikumu izstrāde un apstiprināšana, rodot kompromisu starp privātīpašnieku, uzņēmēju un sabiedrības interesēm.

Fizisko aktivitāšu iespēju pilnveidošana- Baložu vidusskolas stadiona būvniecība, Daugmales pamatskolas sporta laukuma attīstīšana, jau izstrādātās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas pakāpeniska īstenošana.

Iedzīvotāju pašdarbības kolektīvu darbības atjaunošana un nodrošināšana.

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotajiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Labu veselību ikvienam!

bottom of page