top of page

Dzimšanas gads: 1970

Izglītība: Augstākā, Baltijas starptautiskā akadēmija, Tiesību zinātņu fakultāte, jurista kvalifikācija 

Darba vieta: 2016.g.-šobrīd, Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora p.i.

2010.g.-šobrīd, Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora vietnieks

web barons2.jpg
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Ar Ķekavas novadu saistīts esmu kopš 1981.gada, kad māte atnāca šeit dzīvot un strādāt, pats strādāju Ķekavas novadā kopš 1997.gada. Daugmalē dzīvoju no 2001.gada, kad apprecējos ar Daugmalieti.

 

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Ķekavas novadā manas iedvesmas vietas ir Nāves sala.

 

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Pēdējos 4 gados Ķekavas novadā ir sakoptāka un estētiski baudāmāka vide. Palielināts un pieejamāks sociālo pakalpojumu klāsts.

 

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas. Nodrošināsim kvalitatīvu un mūsdienīgu sociālo aprūpi, kas iedzīvotājiem piedāvā plašu sociālo pakalpojumu klāstu. Pilnveidot un paplašināt aprūpe mājās pakalpojumu  pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Nodrošināt sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas centrā - institūcijā, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Aizsargāt novada cilvēkus un nodrošināsim viņiem atbalstu sociāla riska gadījumā. Nodrošināt sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās rehabilitācijas institūcijā. Nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju saņemt speciālistu konsultācijas (psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits) kā arī nodrošināt ar tehniskiem palīglīdzekļiem tos iedzīvotājus, kam tas nepieciešams. Palīdzēt ar apkārtējās vides un palīgierīču pielāgošanu konkrētam cilvēkam. Organizēt vingrošanas nodarbības dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem (senioriem, jaunajām māmiņām u.c), veselības veicināšanai, stiprināšanai un saslimšanu profilaksei. Sniegt iedzīvotājiem atbalstu individuālo sociālo problēmu risināšanā.

 

Mans novēlējums Ķekavas novada iedzīvotājiem ir: „Ieklausīties, būt iecietīgiem un neapstāties pie sasniegtā.”

bottom of page