top of page

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība: Pedagoģijas bakalaurs

Darba vieta: Pļavniekkalna sākumskola, Direktora vietnieks izglītības jomā

dzintra medne web.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Uz Ķekavas novadu pārcēlos dzīvot 1991.gadā

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Šajos četros gados Ķekavas novads ir ļoti mainījies. Labiekārtota vide- sporta aktivitāšu vietas, labiekārtotas peldvietas, rotaļu laukumi bērniem. Jo kā saka, atpūties iedzīvotājs, ir laimīgs iedzīvotājs.

Daudz tiek domāts par mūsu Ķekavas bērnu izglītošanu – ir uzbūvēta piebūve Ķekavas vidusskolai, par palašināšanos tiek domāts arī pie Baložu vidusskolas, iedzīvotāju drošība –gājēju celiņi, regulārās Pāsvaldības  policijas reidi. Vieglāka iedzīvotāju saziņa ar pāšvaldību, informācijas nodošana sociālajos tīklos.

 Protams darāmo darbu ir daudz, bet, jāizvērtē prioritātes.

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Jāpabeidz iesāktie darbi. Protams ka jādomā par jaunas skolas celšanu Pļavniekkalnā. Ģimenes ar bērniem ir izvēlējušās dzīvot Pierīgā,Ķekavas novada teritorijā, līdz ar iedzīvotāju pieaugumu rodas arī jaunas vajadzības. Vēlos iespēju robežās  pilnveidot infrastruktūru jaunceltos ciematos.

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Gada nogalē ikviens no mums izvērtē pagājušos notikumus, izvirza jaunus mērķus un, protams, meklē iedvesmu ieceru īstenošanai. Kā noteikt prioritātes un kur ņemt spēkus, gada beigās, ir bieži uzdotie jautājumi pašam sev.

Mīliet, dariet, radiet, nepadodieties,ticiet, un atbalstiet viens otru.

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt.

bottom of page