top of page

Dzimšanas gads: 1978
Izglītība: Bakalaura grāds Tiesību zinātnē, Maģistra grāds Finanses.

Darba vieta:  AS Swedbank, klientu menedžere

E.Razumovska.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Ķekavas novada iedzīvotāja kļuvu 2019.gada nogalē, kad ar ģimeni pārcēlāmies uz Ķekavas novadu. Noteicošais dzīvesvietas izvēlē bija pieRīgas tuvums, tai pat laikā atrašanās zaļā un drošā vidē. 

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Tā kā esam sportiski aktīva ģimene, tad iedvesmu gūstu dažādās aktivitātēs ar ģimenes locekļiem - kopā spēlējot tenisu vai izbraucienos ar velo. Mieru un harmoniju atgūstu pastaigājoties Ķekavas novada mežos. 

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Man ļoti svarīgi ir dzīvot saskaņā ar ilgtspējas principiem, tāpēc ļoti augstu vērtējumu Ķekavas novada aktivitāti sadarbībā ar Clean R dot iespēju šķiroto atkritumu punktu izveidei Ķekavas novada privātmāju rajonos, ko personīgi arī izmantoju. Tas, manuprāt ir labs veids, kā mācīt atbildību par vidi gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
-Tā kā manā ģimenē ir bērni, man ir svarīgi kvalitatīvas izglītības piedāvājums, kā arī plašas sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mēs ļoti lepojamies un izmantojam modernāko sporta zāli un peldbaseinu novadā, kā arī moderno skeitparku pie Ķekavas vidusskolas, veicinot veselīgu dzīvesveidu.

 

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?
.Manuprāt, iedzīvotājiem, kas izvēlas mājvietai atbilstošu vietu,  ir svarīga sakārtota vide un iespējas ar ģimeni pavadīt kvalitatīvi laiku dabā, tādējādi  uzlabojot emocionālo labsajūtu. LĪdz ar to jāīsteno projekti sporta aktivitātēm novadā - aktīvās pastaigu takas, trenažieri, dabas parki, kā arī jāīsteno veloceliņu izveide, kas veicinās dabai draudzīga transportlīdzekļa izvēli pārvietojoties uz tuvākajām apdzīvotajām vietām. 

Otrs, kas manuprāt, iedzīvotājiem būtu svarīgi, ir atbalstoša uzņēmējdarbības vide, kas veicinātu arī jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Jāattīsta jauni projekti, kas piesaistīs jaunus uzņēmējus un investorus Ķekavas novada ilgtspējīgai attīstībai.  Turklāt jau vidusskolas vecuma bērniem jāveicina uzņēmējdarbības un finanšu pratības prasmju apgūšanu, kā arī jārīko aktivitātes un pasākumi, kas veicina karjeras izglītību, kompetences saistībā ar uzņēmējdarbību.

 

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Es novēlu ikvienam būt atvērtam, atbildīgam un izmantot iespēju iesaistīties novada kopējo mērķu īstenošanā, jo tikai kopā darbojoties, mēs varam ietekmēt lēmumu pieņemšanu un panākt, ka novads plaukst un attīstās.

bottom of page