top of page

Dzimšanas gads: 1969

Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās; horeogrāfijas bakalaurs.

Darba vieta: Nodibinājums Stunda.

artis purins
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Ar Ķekavas novadu esmu saistīts kopš 2001. gada, kad ar ģimeni no Rīgas pārcēlāmies uz Baldoni. 2005. gadā aktīvi iesaistījos Ķekavas kultūras nama Tautas deju ansamblī “Zīle”.

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Ķekavas kultūras nams ir mana īpašā vieta Ķekavas novadā. Tā ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties. Tur esmu ieguvis daudzas pozitīvas un noderīgas atziņas, saticis un iepazinis daudzus lieliskus cilvēkus un piedzīvojis ne mazums iedvesmojošu brīžu.

Baldones kultūras nams, lai arī vēl gaida savu atdzimšanu, mani ir iedvesmojis ar savu īpašo vēsturi.

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Ķekavas novads pēdējos 4 gados ir kļuvis manāmi mūsdienīgāks un pievilcīgāks. Tās ir gan jaunuzceltās būves, gan sakārtotie dabas objekti.

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Jāturpina darbs pie novada infrastruktūras attīstīšanas. Jāuztur un jāatjauno esošā infrastruktūra atbilstoši mūsdienu prasībām.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, lai novada bērni un jaunieši iegūtu labu akadēmisko izglītību un būtu vispusīgi attīstīti, jānodrošina kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums.

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

No sirds mīlēsim un leposimies ar vietu, kurā dzīvojam!

bottom of page