top of page

Fotogrāfijas no Ķekavas novada pašvaldības foto arhīva

Ķekavas VSK piebuve 2020.png
ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS JAUNAIS KORPUSS

Jauns mācību korpuss pie Ķekavas vidusskolas, vieta paredzēta 300 skolēniem, 2020.gada novembris.

KatlakalnsKrustojums.jpg
DROŠS KRUSTOJUMS KATLAKALNĀ

Pabeigti darbi izcelta krustojuma izbūvei Katlakalnā

BaloziGajeju_parejas_gaismas.jpg
APGAISMOTAS GĀJĒJU PĀREJAS

Lai pilnveidotu un modernizētu ielu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība izbūvējusi specializētu, tieši gājēju pārējām domātu apgaismojumu Baložos,  Rīgas ielā 4 un 14.

KekavaKULTnams_pirms_pec.jpg
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMA VESTIBILS

Ķekavas kultūras namā veikti remontdarbi, kuru laikā izremontēts pirmā stāva vestibils un atjaunotas centrālās kāpnes

Kekava_JIC_eka.jpg
JAUNU IDEJU CENTRA ĒKA ĶEKAVĀ

Moderna Ķekavas novada Jaunu ideju centra ēka, kas gaumīgi apvieno mūsdienīgos dizaina risinājumus ar vēsturisko vecā Doles pagasta un tiesu nama saimniecības ēkas senatnīgās sienas mūrējumu.

LorekuLauks_Kanalizacija_Udenssaimniecib
ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA LOREĶU LAUKĀ

Pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

Pabeigti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta”.

Aukles 180e.jpg
PALIELINĀTS AUKĻU LĪDZFINANSĒJUMS

2021. gadā paaugstināts pašvaldības līdzfinansējumu aukļu darba samaksai līdz 180 eiro mēnesī, kā arī privātajiem bērnudārziem - par bērniem no 1,5 gada līdz četru gadu vecumam – 277,90 eiro un par bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 200,68 eiro mēnesī.

atbalsts bareniem.jpg
PALIELINĀTS PABALSTS BĀREŅIEM

Lai sniegtu lielāku atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Ķekavas novada pašvaldība palielina piešķiramo sociālo garantiju un pabalstu apmēru patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

krizes pabalsta apmers.jpg
KRĪZES PABALSTI

Pagājušajā gadā Ķekavas novada pašvaldība izmaksājusi gan jau ierastos pabalstus, gan saistībā ar ārkārtējo situāciju papildus iedzīvotāju atbalstam izmaksāti arī krīzes pabalsti vairāk kā 16 tūkstošu eiro apmērā. Kā norāda Valsts kontroles ziņojums, tas ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

deinstitucionalizācijas projekts.jpg
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTS

Rīgas plānošanas reģionā, kurā ietilpst arī Ķekavas novada pašvaldība, tiek īstenots nozīmīgais deinstitucionalizācijas projekts.

Reģionā sociālos pakalpojumus saņem jau 530 personas

stata%20vieta%20jauna_edited.jpg
JAUNAS AMATA VIETAS SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ

Ķekavas Sociālajā dienestā izveidota jauna sociālā darbinieka amata vieta Sociālajā mājā Mellupos.

Izveidota atkarības profilakses speciālista amata vieta, kurš nodrošina konsultācijas pieaugušajiem un bērniem dažāda veida atkarības problēmu novēršanā

KatlakalnsLEDgaismas.jpg
JAUNI LED APGAISMOJUMI

 Visā Naudītes ielas garumā un Odukalna ielas posmā izbūvēts jauns LED apgaismojums.

Valdlauci_labiekartosana.jpg
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Rūpējoties par Ķekavas novada ceļu un ielu segumu sakārtošanu, kā arī ceļu satiksmes dalībnieku drošību, tika veikti labiekārtošanas darbi Valdlaučos, Atpūtas un Jaunatnes ielā.

Kekava_iekspagalmuSegumi.jpg
ASFALTĒŠANAS DARBI

Iekšpagalma un stāvlaukuma,  asfaltēšanas darbi pie daudzdzīvokļu mājas -  Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.3.

ZiedonisAtputasVieta.jpg
ATPŪTAS VIETA ZIEDONĪ PIE DAUGAVAS

Ķekavas novada pašvaldība labiekārtojusi atpūtas vietu pie Daugavas Ziedonī. Atpūtas vieta tika veidota un labiekārtota atbilstoši universālā dizaina prasībām, tādēļ to ērti varēs izmantot gan bērni un ģimenes, gan seniori un personas ar īpašām vajadzībām.

DaugmalesMFC_skatuve.jpg
DAUGMALES MFC SKATUVE

Daugmales multifunkcionākajā centrā izbūvēta jauna skatuve ar podestiem, kas ir piemērota deju kolektīvu un koru koncertiem, kā arī teātra izrāžu norisei.

Kekava_Odukalns_gajejuIETVE.jpg
GĀJĒJU IETVES UN IELAS APGAISMOJUMS ĶEKAVĀ

Ķekavā, Odukalnā, ir noslēgušies gājēju ietves un ielas apgaismojuma izbūves būvdarbi gar autoceļu A7 no Dienvidu ielas līdz Kalnakrogam, un šobrīd notiek dokumentu sakārtošanas jautājumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā.

skola stipendijas.jpg
STIPENDIJAS VIDUSSKOLĀS

Jau sesto gadu pēc kārtas abās  Ķekavas novada vidusskolās 10.-12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem stipendijas 30 vai 50 eiro apmērā. Pavasara semestrī stipendiju saņēma 39 vidusskolēni, bet rudens semestrī skaits palielinājies līdz 48 vidusskolēniem, un gada laikā šim mērķim izlietoti vairāk kā 17 000 eiro no pašvaldības budžeta.

auklu pakalpojumi.jpg
APMAKSĀTS AUKĻU PAKALPOJUMS

Risinot nepietiekamo bērnudārzu skaita jautājumu, Ķekavas novada pašvaldība ģimenēm, kuru bērniņi netiek pašvaldības bērnudārzos, piedāvā alternatīvu iespēju –  pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus.

pabalsti pasvaldiba.jpg
PABALSTU KOPSAVILKUMS

Pagājušajā gadā pašvaldība izmaksājusi gan jau ierastos pabalstus, gan, saistībā ar ārkārtējo situāciju, papildus iedzīvotāju atbalstam, izmaksāti arī krīzes pabalsti. Kopumā Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā pabalstos izmaksājusi gandrīz 400 tūkstošus eiro.

Naudas balvas pedagogiem.jpg
NAUDAS BALVAS PEDAGOGIEM

Atzinīgi novērtējot lielo ieguldījumu un intensīvo darbu gan klātienes, gan attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, piešķirs naudas balvas Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī atbalsta un tehniskajam personālam.

jauni%20pabalsti_edited.jpg
JAUNI SOCIĀLĀ PABALSTA VEIDI

Pašvaldības pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem izmaksājot vienu reizi gadā 100.00 euro

 Sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai līdz 300.00 euro gadā ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

BaloziJaunatnes_iela_pirms_pec.png
IELAS IZBŪVES DARBI BALOŽOS

Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi

TiturgaStritbolaLauk.jpg
TITURGĀ STRĪTBOLA LAUKUMS

Laukumi ierīkoti atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem - izveidots laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus,  un uzstādīti četri basketbola grozi.

DaugmalesSkolaTelpas.jpg
DAUGMALES PAMATSKOLAS TELPU PĀRBŪVE

Lai nodrošinātu higiēnas prasībās noteikto telpu platību atbilstoši skolēnu skaitam, Ķekavas novada pašvaldība veikusi Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi.

BaloziTiturgasEzers_atputasVieta.jpg
ATPŪTAS VIETA PIE TITURGAS EZERA BALOŽOS

Labiekārtota vēl viena atpūtas vieta pie Titurgas ezera

Ķekavas novada pašvaldība ir pabeigusi labiekārtot vēl vienu atpūtas vietu pie Titurgas ezera, kas atrodas Baložos, Titurgas ielas galā.

LEDi_AlejasPietura.jpg
UZLABOTA DROŠĪBA AUTOBUSU PIETURVIETĀS

Lai uzlabotu ceļu satiksmes dalībnieku, jo īpaši, gājēju drošību,  izbūvēti jauni LED apgaismojumi divās satiksmes autobusu pieturvietās “Alejas” un “Vimbas” pie valsts autoceļa A7.

Kekava_parks_trenazieri.jpg
VINGROŠANAS ELEMENTI UN ĀRA TRENAŽIERI

Ķekavas parkā atklāja jauno vingrošanas elementu zonu, ko sportiskām aktivitātēm varēs izmantot ikviens novada iedzīvotājs

krizes pabalsts pandemijaa.jpg
PALIELINĀTS KRĪZES PABALSTS

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri  krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība palielinājusi piešķiramo pabalstu līdz 150 eiro mēnesī, līdzšinējo 80 eiro vietā. Tāpat pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksā 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam. 

finansejums sportistiem.jpg
FINANSĒJUMS SPORTAM

Atbalstot Ķekavas novada sportistus, 2020. gadā pašvaldība piešķīrusi finansējumu novada individuālajiem sportistiem,  sporta klubiem un biedrībām vairāk kā 154 000 eiro apmērā, informē Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra.

Brivpusdienu pakas skolniekiem.jpg
BRĪVPUSDIENU PAKAS

Lai atbalstītu Ķekavas novadā dzīvojošās ģimenes, kuru bērniem ārkārtējās situācijas laikā mācību process norisinājās attālināti, Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā kopumā izsniegusi 2733 brīvpusdienu pakas. Šim mērķim izlietoti gandrīz 70 tūkstoši eiro.

sociala%20joma_edited.jpg
PALIELINĀTI ATBALSTI

Bērna piedzimšanas pabalsts no 200 līdz 250 euro.

Pabalsts kurināmā iegādei no 180 euro līdz 230 euro gadā ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – paaugstināts ikmēneša mācību vai studiju pabalsts no 64,03 euro līdz 120 euro.

Pabalsts apbedīšanai no 150 līdz 200 euro.

emociju%20atb_edited.jpg
SPECIĀLISTU ATBALSTS

Ārsta narkologa/psihiatra konsultācijas, psihiskās veselības problēmu konstatēšanai/stabilizēšanai, novēršanai, rekomendāciju saņemšanai situācijas stabilizēšanā.

Sociālais mentors, kurš pilda ģimenes asistenta funkcijas, lai mazinātu un/vai novērstu augstus riskus redzeslokā nonākušajās ģimenēs, kurās ir traucēta sociālā funkcionēšana

bottom of page