top of page

Dzimšanas gads: 1972

Izglītība: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, bioloģijas maģistra grāds, bioloģijas un ķīmija skolotāja kvalifikācija,  bioloģijas bakalaura grāds.

Darba vieta: Baldones novada pašvaldība, Domes priekšsēdētājs

Raimongs%2520Audzers_edited_edited.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Ar Ķekavas novadu esmu saistīts kopš 2002. gada, kad ar kopā ģimeni iegādājamies nekustamo īpašumu  Baldonē un neilgi pēc tam no Rīgas pārcēlāmies uz Baldoni. No 2009.gada esmu Baldones novada domes deputāts, kopš 2017.gada Baldones novada domes priekšsēdētājs.

 

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Ķekavā un Baldonē ir ļoti augstvērtīga kultūras joma – mūzikas skolas, mākslas skolas, daudz pašdarbības kolektīvi. Vīru korī “Ķekava” dziedu kopš 2008.gada un baudu arī citus mākslas un iedvesmas avotus. Piemēram, ikgadējo mākslas plenēru Baldonē.

Mani iedvesmo dabas vērtības –  neskartie meži, pilskalni, aktīvā sporta un atpūtas vietas. 

 

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Novada attīstība ir vērsta uz cilvēku labklājību – izveidoti jauni veloceliņi, bērnu laukumi un pastaigu takas, atbalstīta māju siltināšana. Tiek domāts par veselīga dzīves veida popularizēšanu.

 

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Rūpes par novada iedzīvotājiem paplašināt arī līdz perifērijai – attīstīt infrastruktūru un veloceliņus arī Baldones un Daugmales virzienā. Radīt uzņēmējiem labvēlīgu vidi. Vietu, kur gribas atgriezties.

 

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Katram ieklausīties savā sirdsapziņā un izdarīt kaut vienu labu darbu otra cilvēka vai sabiedrības labā.

bottom of page