top of page

Dzimšanas gads: 1975

Izglītība: Latvijas Universitātes Vadības un ekonomikas fakultāti,  bakalaura grāds

Biznesa augstskola “Turība”, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

Darba vieta:   SIA “Zemgus LB” īpašnieks

Ervīns3.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Izglītība

2002. gadā pabeidzis Latvijas Universitātes Vadības un ekonomikas fakultāti un ieguvis bakalaura grādu (finansists).

2009. gadā Biznesa augstskolā “Turība” ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

 

Darba gaitas

Studijas apvienojot ar darba gaitām, 1997. gadā  sācis strādāt tekstilgalantērijas fabrikā SIA “Lenta 12” par pārdošanas projektu vadītājs, pēc tam jau kā ekonomists. Šobrīd ir līdzīpašnieks SIA “Lenta 12” – vienai no Latvijas vecākajām fabrikām, kas, nepārtraucot ražošanu, darbojas no 1880. gada. Pašlaik uzņēmumā strādā 65 darbinieki.

2000. gadā nodibinājis pats savu uzņēmumu - izveidojis tipogrāfiju  SIA “Zemgus LB”, kas veiksmīgi attīstās un stabili nodrošina darbavietas 55 darbiniekiem.

Hobiji un sporta veidi

2011.gadā izveidojis riteņbraukšanas amatieru komandu “Zemgus”, kurā arī pats aktīvi līdzdarbojas un piedalās sacensībās.

Sabiedriskā darbība

  •  Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes loceklis.

Aktīvi pārstāv asociācijas biedru kopīgās intereses un sekmē poligrāfijas nozares attīstību Latvijā, darbojas asociācijas darba grupās.

  • Ķekavas novada Uzņēmēju padomes priekšsēdētājs.

Padomes pamatuzdevums ir veicināt uzņēmējdarbības attīsstību Ķekavas novadā, realizēt dažādus projektus biedru un novada interesēs, rosināt sadarbību ar Ķekavas novada domi dažādu aktualu jautājumu risināšanā

  • Darbojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rīga uzņēmēju reģionālajā padomē.

Padomes mērķis ir panākt uz novadu attīstību vērstas izmaiņas likumdošanā, lai pašvaldības arī būtu ieinteresētas veicināt uzņēmējdarbību savos novados.

  • Bišumuižas attīstības biedrības vadītājs.

Biedrības mērķis sakārtot un aktualizēt jautājumus, kas apkaimei nodrošinās sakārtotu infrastruktūru.

Bišumuižas apkaime robežojas ar ķekavas novadu.

 

Motivācijas vēstule:

Esmu uzņēmējs Ķekavas novadā, tādēļ esmu pieņēmis lēmumu ieguldīt savu darbu Ķekavas novada veiksmīgā attīstībā un startēt Ķekavas novada domes vēlēšanās!

 

Kāpēc?

Ķekavas novads,manuprāt varētu piesaistīt vairāk uzņēmēju intereses,veidojot šeit stabilu uzņēmēju vidi,kurā būtu ieinteresēts uzņēmējs,  pašvaldība un vietējais iedzīvotājs.

-radot darba vietas novadā

-maksājot nodokļus novadam

-veidojot infrastruktūru veiksmīgai novada attīstībai

 

 Ķekavai varu palīdzēt:

- savu pieredzi un zināšanām uzņēmējdarbībā,

- prasmi vadīt dažāda līmeņa projektus,

- zināšanām likumdošanā, veicinot sadarbību starp dažādām valsts institūcijām un uzņēmējiem,

- saimniecisko un praktisko pieeju,

- apņēmību sasniegt izvirzītos mērķus.   

bottom of page