top of page

Dzimšanas gads: 1965

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, Rīgas Stradiņa universitāti, Māszinību fakultāti.

Darba vieta: Ķekavas ambulance.

 2014. gadā saņemts Ķekavas novada Goda pilsoņa apbalvojums.

web Indra Priede.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Šajos 4 gados Ķekavas novadā ir jūtama strauja izaugsme un tā ir ieguvusi vienotu tēlu. Labiekārtotas daudzas atpūtas vietas- parks pie Ķekavas upītes, pie Titurgas ezera, peldvieta pie Daugavas. Atklāts Jauno iniciatīvu centrs un Ķekavas vidusskolas jaunā piebūve. Titurgā atvērtas renovētās ambulances telpas. Domājot par drošu pārvietošanos gājējiem ir izbūvēts gājēju celiņš no Odukalna līdz Ķekavai, ielu apgaismojums daudzās novada apdzīvotās vietā. Bērniem izveidoti labiekārtoti rotaļu laukumi. Ķekavas kultūras nams ir ieguvis jaunas kāpnes un atjaunots foajē.

Pašvaldības policijas darbs ir uzlabojies- kameru izvietošana un patrulēšana novadā rada lielāku drošības sajūtu.

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Darāmā ir vēl ļoti daudz, bet tikai darot vai paveikt visvairāk. Nepieciešama būtu arī Ķekavas ambulances ēkas paplašināšana un modernizēšana. Pļavniekkalna sākumskolas un bērnu dārza būves uzsākšana. Turpināt attīstīt un uzlabot infrastruktūru novadā, jo mēs strauji augam. Ikvienam, kurš ir izvēlējies dzīvot Ķekavas novadā ir jājūtas šeit gaidītam, atbalstītam un uzklausītam.

 

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Novēlu mums visiem īstenot uzstādītos mērķus, jo tikai mēs visi kopā spēsim veidot mūsu novadu vēl zaļāku, modernāku, drošāku- kur mums augt un attīsties.

bottom of page