top of page

Dzimšanas gads: 1979

Izglītība: Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, profesionālais maģistra grāds vadībā (MBA), Vidzemes augstskola, bakalaura grāds biznesa vadībā

Darba vieta: Ķekavas ambulance direktors, 

Ķekavas novada dome deputāts

web Jerums.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Ķekavas novadā sākām dzīvot vēl pirms tā izveides. Pēc studijām ar ģimeni meklējām zaļu un ērti sasniedzamu dzīvesvietu un atradām to Baložos.
Iesaistīšanās vietējās sabiedriskās aktivitātēs noveda pie dalības 2009.gada vēlēšanās un darba domē ar izglītības, attīstības un finanšu jautājumiem.

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Ir noticis mierīgs, plānveida darbs uz attīstību. Pēdējos četros gados ir bijis maz tukšās ambīcijās balstītu strīdiņu starp deputātiem. Tas ir ļāvis mierīgāk strādāt arī izpildvarai, tā ir saliedētāka un jaudīgāka. To īpaši varēja redzēt pēdējā gada laikā- ar krīzi un intensīvajām pārmaiņām mūsu pašvaldības un iestāžu darbinieku komanda tika galā labi.
Ir likti pamati svarīgiem projektiem, piemēram veloceliņiem uz Rīgu. Kā visi pamati, tie nav redzami, bet bez tiem nevar.

Priecē svētku apgaismojuma konkurss, priecē mākslas un kultūras iznākšana uz ielām, koncerti uz jumtiem, strūklakās un auto platformām, darbinieku izdoma.

 

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

Svarīgi būtu mērķtiecīgi turpināt iesākto virzienu. Mēs esam vienas skolas un viena bērnudārza attālumā no tā, lai izglītības infrastruktūra būtu atbilstoša straujajam iedzīvotāju un bērnu skaita pieaugumam. Tā vienmēr ir bijusi prioritāte. To piepildot, būs vairāk līdzekļu citiem būtiskiem jautājumiem.

Jāturpina veidot apkaimes savienojošo gājēju un veloceliņu tīkls. Svarīgi, lai apkaimes būtu savienotas un, lai katrā apkaimē būtu iespēja ar sausām kājām jebkuros laika apstākļos regulāri izkustēties.

Nepieciešams paplašināt telpas veselības aprūpei- tas ir priekšnoteikums jaunu ārstu piesaistei.

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Novēlu labāk iepazīt savus tuvākus un tālākus kaimiņus!

Pateicoties aktīviem kaimiņiem, mūsu ielā ir uzlikti ātruma ierobežošanas sliekšņi, konteineri šķirotajiem atkritumiem, pārstāvēts viedoklis jaunā telpiskā plānojuma apspriešanās, pērn izgaismojām ielu ar svecēm. Kopā to izdarīt ir vieglāk un dzīvot patīkamāk! Paldies labiem kaimiņiem!

bottom of page