top of page

Dzimšanas gads: 1978

Izglītība: Latvijas Kristīgā akadēmija, “Sociālais darbs”,

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, “Biznesa vadība”

Darba vieta: Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” vadītāja

web agnese mence.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Uz Ķekavu pirms 23 gadiem mani atveda mīlestība. Mans vīrs ir ķekavnieks un mūsu 3 bērni pārstāv Ķekavas novadu nu jau 3. paaudzē. Šo gadu gaitā esmu bijusi lieciniece brīnumainām pārvērtībām. No maza, šķietami tāla no Rīgas pagasta esam pārtapuši varenā novadā ar sakārtotu infrastruktūru un sakoptu, patīkamu vidi.

Kuras vietas Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots? 

Mani iedvesmo tas, ka Ķekavas novadu par savu jauno mājvietu izvēlas arvien vairāk jaunu iedzīvotāju - tās ir gan jaunas ģimenes, gan seniori, gan jaunie speciālisti. Mani iedvesmo ziņa, ka varam lepoties ar vieniem no augstākiem dzimstības rādītājiem Pierīgā. Mani iedvesmo cilvēki, kas šeit dzīvo, strādā un veido kopīgu vidi, kurā varam būt.

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Pēdējo četros gados ir paveikts daudz, un svarīgākais, vēl vairākiem nozīmīgiem mērķiem ielikti pamati. Virzība uz priekšu bijusi visās jomās gan infrastruktūras sakārtošanā un atjaunošanā, gan izglītībā un sociālajā jomā u. c.

 

Kas būtu vēl tie darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnē?

 Jaunu īres dzīvojamo māju būvniecībai.

Sociālo riska grupu veiksmīga integrācija darba un sociālajā vidē.

Nodrošināt esošos sociālos pabalstus un pilnveidot pakalpojumus, savlaicīgi reaģējot uz ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām.

Izveidot bērnu un jauniešu centru Baložos, saturīga un organizēta brīvā laika pavadīšanai.

Ķekavā un Baložos izveidot higiēnas centra pakalpojumu kas ir pasākumu kopums personas higiēnas nodrošināšanai, lai uzlabotu tās sociālo funkcionēšanu

Kāds būtu Jūsu novēlējums visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai tas uzlabotu viņu ikdienu?

Esmu pārliecināta, ka tikai ar maksimālu iedzīvotāju iesaistīšanos novada sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē mēs sasniegsim labāko. Aicinu katru Ķekavas novadnieku būt ieinteresētam un sekot procesiem, kas notiek. Būt informētiem par lēmumiem, kādus domes vadība pieņem, pamanīt uzlabojamās lietas un dalīties ar savām idejām. Strādājot komandā vienotu mērķu labā, var paveikt daudz vairāk.

bottom of page