top of page
VIETU NOSAUKUMI-01.png
Majas lapa Viktorija bilde ar lapu.jpg

Fotogrāfijas no Ķekavas novada pašvaldības foto arhīva

Fotogrāfijas no Ķekavas novada pašvaldības foto arhīva

Ķekavas VSK piebuve 2020.png
ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS JAUNAIS KORPUSS

Jauns mācību korpuss pie Ķekavas vidusskolas, vieta paredzēta 300 skolēniem,

 2020.gada novembris.

KatlakalnsKrustojums.jpg
DROŠS KRUSTOJUMS KATLAKALNĀ

Pabeigti darbi izcelta krustojuma izbūvei Katlakalnā

BaloziGajeju_parejas_gaismas.jpg
APGAISMOTAS GĀJĒJU PĀREJAS

Lai pilnveidotu un modernizētu ielu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība izbūvējusi specializētu, tieši gājēju pārējām domātu apgaismojumu Baložos,  Rīgas ielā 4 un 14.

KekavaKULTnams_pirms_pec.jpg
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMA VESTIBILS

Ķekavas kultūras namā veikti remontdarbi, kuru laikā izremontēts pirmā stāva vestibils un atjaunnotas centrālās kāpnes

Kekava_JIC_eka.jpg
JAUNU IDEJU CENTRA ĒKA ĶEKAVĀ

Moderna Ķekavas novada Jaunu ideju centra ēka, kas gaumīgi apvieno mūsdienīgos dizaina risinājumus ar vēsturisko vecā Doles pagasta un tiesu nama saimniecības ēkas senatnīgās sienas mūrējumu.

LorekuLauks_Kanalizacija_Udenssaimniecib
ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA

Pabeigti būvdarbi Loreķu laukā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta”.

KatlakalnsLEDgaismas.jpg
JAUNI LED APGAISMOJUMI

 Visā Naudītes ielas garumā un Odukalna ielas posmā izbūvēts jauns LED apgaismojums.

Valdlauci_labiekartosana.jpg
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Rūpējoties par Ķekavas novada ceļu un ielu segumu sakārtošanu, kā arī ceļu satiksmes dalībnieku drošību, tika veikti labiekārtošanas darbi Valdlaučos, Atpūtas un Jaunatnes ielā.

Kekava_iekspagalmuSegumi.jpg
ASFALTĒŠANAS DARBI

Iekšpagalma un stāvlaukuma,  asfaltēšanas darbi pie daudzdzīvokļu mājas -  Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.3.

ZiedonisAtputasVieta.jpg
ATPŪTAS VIETA ZIEDONĪ PIE DAUGAVAS

Labiekārtota atpūtas vieta pie Daugavas Ziedonī. Atpūtas vietu ērti varēs izmantot gan bērni un ģimenes, gan seniori un personas ar īpašām vajadzībām.

DaugmalesMFC_skatuve.jpg
DAUGMALES MFC SKATUVE

Daugmales multifunkcionākajā centrā izbūvēta jauna skatuve ar podestiem, kas ir piemērota deju kolektīvu un koru koncertiem, kā arī teātra izrāžu norisei.

Kekava_Odukalns_gajejuIETVE.jpg
GĀJĒJU IETVES UN IELAS APGAISMOJUMS

Ķekavā, Odukalnā, ir noslēgušies gājēju ietves un ielas apgaismojuma izbūves būvdarbi gar autoceļu A7 no Dienvidu ielas līdz Kalnakrogam

BaloziJaunatnes_iela_pirms_pec.png
IELAS IZBŪVES DARBI BALOŽOS

Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi

TiturgaStritbolaLauk.jpg
TITURGĀ STRĪTBOLA LAUKUMS

Laukumi ierīkoti atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem - izveidots laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus,  un uzstādīti četri basketbola grozi.

DaugmalesSkolaTelpas.jpg
DAUGMALES PAMATSKOLAS TELPU PĀRBŪVE

Lai nodrošinātu higiēnas prasībās noteikto telpu platību atbilstoši skolēnu skaitam, Ķekavas novada pašvaldība veikusi Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi.

BaloziTiturgasEzers_atputasVieta.jpg
ATPŪTAS VIETA PIE TITURGAS EZERA BALOŽOS

Labiekārtota atpūtas vieta pie Titurgas ezera,

kas atrodas Baložos, Titurgas ielas galā.

LEDi_AlejasPietura.jpg
UZLABOTA DROŠĪBA AUTOBUSU PIETURVIETĀS

 Izbūvēti jauni LED apgaismojumi divās satiksmes autobusu pieturvietās “Alejas” un “Vimbas” pie valsts autoceļa A7.

Kekava_parks_trenazieri.jpg
VINGROŠANAS ELEMENTI UN ĀRA TRENAŽIERI

Ķekavas parkā atklāja jauno vingrošanas elementu zonu, ko sportiskām aktivitātēm varēs izmantot ikviens novada iedzīvotājs

Labdien, mīļie Ķekavas novada iedzīvotāji!

maza web Viktorija balta.png

VIKTORIJA BAIRE

Saraksts Nr.10

   Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad pirms 4 gadiem nolēmu nevis sūkstīties par trūkumiem novadā, bet saņemties drosmi un pirmo reizi dzīvē pašai iesaistīties politikā. Atskatoties varu teikt, ka tas noteikti bija viens no drosmīgākajiem lēmumiem manā mūžā. Tika apzinātas novada kopējās rūpes un trūkumi, ar kuriem mēs visi sastapāmies ikdienā, un apņēmos tos plānveidā sakārtot. Toreiz solīju pildīt apņemšanos pēc labākas sirdsapziņas. 
    Jūs sniedzāt man savu atbalstu, un es pateicos jums. Šie četri gadi Ķekavas novada domes priekšsēdētājas amatā ir pagājuši vēja ātrumā. Nācās ātri iepazīt esošo situāciju daudzās apdzīvotajās vietās un saskarties ne tikai ar birokrātiskiem procesiem, kas neļauj ātri rast risinājumu darāmajiem darbiem, bet arī ar jaunajam domes sasaukumam mantojumā atstātām daudzām neatrisinātām, pat desmit gadus atliktām lietām un galēji saasinātiem konfliktiem ar novada iedzīvotājiem. Bija jāsastopas ar cilvēkiem, kuri vārdos bija daiļrunīgi, bet darbos skopi, kad bija jāsāk pildīt iedzīvotājiem apsolītais. 
    

zala stripa-01.png
liepas lapa.png

Veiksmīgi pabeigsim uzsāktos izglītības iestāžu paplašināšanas un būvniecības projektus, turpināsim Katlakalna jaunās skolas projekta attīstīšanu

liepas lapa.png

Atbalstīsim skolu digitalizāciju un tās ietvaros ik gadu visus 4.klašu skolēnus nodrošināsim ar planšetdatoriem

liepas lapa.png

Vismaz uz pusi samazināsim rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm

liepas lapa.png

Pilnveidosim un popularizēsim lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas – izbūvēsim bērnu spēļu laukumiņus, āra trenažierus, labiekārtosim pārgājienu takas

liepas lapa.png

Izstrādāsim un īstenosim vienotu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un asfaltēšanas programmu, nodrošināsim stabilu finansējumu ielu apgaismojuma modernizācijai un izbūvei.

liepas lapa.png
liepas lapa.png

Īstenosim gājēju un velo celiņu Ķekava - Rīga un turpināsim tā attīstību Baldones un Daugmales virzienos

liepas lapa.png

Pilnveidosim un turpināsim attīstīt vienas pieturas aģentūras principu uzņēmumiem jautājumos, kas ir pašvaldības kompetencē, nodrošināsim dokumentu pilnīgu elektronisko apriti

liepas lapa.png

Rūpēsimies par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām  un daudzbērnu ģimenēm.

liepas lapa.png

Nodrošināsim ikgadēju zāļu iegādes kompensāciju 50 euro apmērā visiem pensionāriem vecumā virs 75 gadiem.

bottom of page