top of page

Saulgriežu ielas rekonstrukcija Baložos

Ielas rekonstrukcija, kuru pēc remontdarbiem varēs izmantot ne tikai autobraucēji, bet arī gājēji, kuri pēc remotdarbu pabeigšanas varēs pārvietoties pa plašu un apgaismotu gājēju ietvi.  Saulgriežu ielas posmā  no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī tiks izbūvētas četras autobusu pieturvietas.

 

Uzvaras prospekta rekonstrukcija Baložos

Projekta “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” turpinās darbi pie Uzvaras prospekta rekonstrukcijas. Projekta ietvaros tiks pārbūvēta iela, vienas ielas pusē izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju un veloceliņš, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos (izveidojot izceltu krustojuma ātruma samazināšus vaļņus) un jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ņemot vērā akūtu autostāvvietu trūkumu pilsētā,  šajā ielā tiks izbūvētas papildus autostāvvietas un pārbūvēts stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.  Uzvaras prospektā projektā paredzēts arī izbūvēt apgaismojumu, ietvi un ielu, kā arī elektrības tīklus.

 

Veloceliņš A7

Šogad  tiks uzsākts veloceliņa A7 posma būvniecību gar autoceļu A7 - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās. Pārējiem šī veloceliņa posmiem tiks pabeigta projektēšana un veikts iepirkums. Veloceliņš Kekava-Katlakalns (no Pliederu ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai Katlakalnā) ir pats apjomīgākais un sarežģītākais projekts, jo plānotā veloceliņa trase ir aptuveni 5,4 km garumā daudzviet skar privātīpašumus un VAS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Sadales tīkls” atbildības zonu.

 

​Veloceliņš V2

Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 - no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā. Apvienotais gājēju un veloceliņš būs  2,5 metru platumā,  tiks izbūvēts jauns LED  apgaismojums visas veloceliņa garumā, kā arī tiks uzstādi soliņi un atkritumu urnas.

 

Saules ielas rekonstrukcija Odukalnā

Rekonstrukcija plānota visas ielas garumā. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve.

 

Baložu vidusskolas piebūve un sporta laukums

Projekta ietvaros Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem.  Skolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas, skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas. Nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases) un tiks izbūvēts sporta laukums.

 

Katlakalna skola

Izstrādāts koncepts mūsdienīgai, ilgtspējīgai un energoefektīvai skolai, kurā varētu mācīties 540 bērni no  1. līdz 9. klasei, kā arī pie skolas ēkas var izvietot  bērnudārza telpas vairāk kā 190 bērniem.  Lai šo projektu varētu pēc iespējas īsākā laikā un veiksmīgāk realizēt atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem, šim objektam ir paredzēts, ka to var īstenot atsevišķi trijās kārtās – sākumskola (1.-6. klase) ar mācību klasēm 360 skolēniem, aktu zāli, sporta zāli un ēdamzāli; bērnudārzs un mācību korpuss 7.-9. klasēm- apmēram 180 bērniem. Tāpat zemesgabalā lieliski iekļaujas sporta laukums, kuru varētu izmantot ne tikai skolēni, bet arī tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kuri piekopj veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.   

bottom of page