top of page

Labdien, mīļie Ķekavas novada iedzīvotāji!

zala stripa-01.png

Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad pirms 4 gadiem nolēmu nevis sūkstīties par trūkumiem novadā, bet saņemties drosmi un pirmo reizi dzīvē pašai iesaistīties politikā. Atskatoties varu teikt, ka tas noteikti bija viens no drosmīgākajiem lēmumiem manā mūžā. Tika apzinātas novada kopējās rūpes un trūkumi, ar kuriem mēs visi sastapāmies ikdienā, un apņēmos tos plānveidā sakārtot. Toreiz solīju pildīt apņemšanos pēc labākas sirdsapziņas. 
    Jūs sniedzāt man savu atbalstu, un es pateicos jums. Šie četri gadi Ķekavas novada domes priekšsēdētājas amatā ir pagājuši vēja ātrumā. Nācās ātri iepazīt esošo situāciju daudzās apdzīvotajās vietās un saskarties ne tikai ar birokrātiskiem procesiem, kas neļauj ātri rast risinājumu darāmajiem darbiem, bet arī ar jaunajam domes sasaukumam mantojumā atstātām daudzām neatrisinātām, pat desmit gadus atliktām lietām un galēji saasinātiem konfliktiem ar novada iedzīvotājiem. Bija jāsastopas ar cilvēkiem, kuri vārdos bija daiļrunīgi, bet darbos skopi, kad bija jāsāk pildīt iedzīvotājiem apsolītais. 
    Nācās šķirties no kolēģiem, arī neīstiem draugiem. Man bija jāizdara šādas izvēles, jo bija jāpilda jums solītais. Nekavējoties sāku veidot savu komandu, jo vienam paveikt uzticētos darbus bez strādāt gribošas komandas ir neiespējami. Komanda izveidojās, un paldies par to kolēģiem un daudziem novada domes darbiniekiem, kā arī mūsu novada patriotiem, kuri bija gatavi pievienoties kopīgam redzējumam par novada attīstību. 

    Pateicoties komandas darbam, esam aizsākuši darīt lietas, kuras iepriekš nebija pat apspriestas vai par kurām diskutēts daudz, bet bez reāliem soļiem to īstenošanai. Izbūvējām un uzsākām jaunu un moderni aprīkotu papildu telpu izbūvi skolās, lai visiem novada bērniem būtu iespēja apmeklēt tieši sava novada skolu tuvāk mājām; pārbūvējām pagalmus un ielas, kas veidotas vairāk nekā pirms 30 gadiem, lai atjaunotu visas novecojušās komunikācijas un izveidotu gan piemērotas stāvvietas, gan ietves gājējiem; ierīkojām jaunās paaudzes apgaismojumus ielām un pieturvietām; sākām veidot gājēju un veloceliņu no Rīgas līdz Ķekavai; iekārtojām skaistas un ērtas atpūtas vietas pie ūdens, aktīvās atpūtas laukumus, kā arī paveicām vēl daudz, daudz dažādu darbu, lai strauji virzītos uz mērķi – izpildīt solīto, veidot Ķekavas novadu par plaukstošu un atpazīstamu novadu, bet galvenais – rūpēties par mūsu visu kopīgajām mājām.

    Protams, novadā mums ir 22 apkaimes, un katrs kādā no tām var teikt, ka varēja jau izdarīt vēl vairāk. Un tā ir taisnība – priekšā vēl daudz darba. Atkal tuvojas vēlēšanas. Un es lūdzu jūsu atbalstu. Aizsāktie labie darbi ir jāturpina, tie nedrīkst apstāties. Pašlaik domē darbojas lieliska komanda, ir aizsākti virkne lielisku projektu, kurus redzat, savās ikdienas gaitās pārvietojoties pa novadu. Neapstāsimies, turpināsim un leposimies ar paveikto kopā.

maza web Viktorija balta.png
VIKTORIJA
BAIRE

Saraksts Nr.10

bottom of page